Hoofdprijs: 2x Weekend weg in eigen land ten waarde van € 449
aangeboden door Winkelcentrum De Els en Welkom in Waalwijk

Cadeaubon t.w.v. € 25,- Femme XL
Cadeaubon t.w.v. € 25,- Van Dal Mannenmode
Cadeaubon t.w.v. € 25,- Lingerie by Pia
Cadeaubon t.w.v. € 25,- Lingerie by Pia
Vellutier kaars t.w.v. € 34,95 Labry
Cadeaubon t.w.v. € 25,- Divine hair&beauty
Paraplu t.w.v. € 25,- SNS Bank
1x heren knippen Ami Kappers
Cadeaubon t.w.v. € 25,- Zeeman Supertextiel
1x Ivy verzorgings pakket Ami Kappers
Aankoop in de winkel t.w.v. € 25,- Big Bazar Mandjes
Cadeaubon t.w.v. € 25,- Jeans-Centre
Chocolade cadeau t.w.v. € 25,- Chocolaterie Marie-Louise
Cadeaubon t.w.v. € 25,- Divine hair&beauty
Woodwick kaars t.w.v. EUR 32,95 Labry
1x dames knippen Ami Kappers
Cadeaubon lunch special vlees of vis t.w.v. € 29,90 Brasserie Danthé
Monopoly spel voor slechte verliezers SNS Bank
1x Ivy verzorgings pakket Ami Kappers
pakket dames- en herengeuren van Guess t.w.v. € 30,- Etos Waalwijk
Reispakket met o.a. een koffer t.w.v. € 75,- D- reizen
Cadeaubon t.w.v. € 25,- La Bella Vita
Bakplaat t.w.v. € 29,99 Blokker
Wasgeluk pakket met shopper t.w.v. € 50,- KenZz
Superdry Zonnebril Stassar Optiek

Tijdens de kanskaartenactie ontvangt u van 3 november tot en met 13 december bij iedere besteding van € 5, in de deelnemende winkels en horecagelegenheden van Winkelcentrum De Els en het centrum van Waalwijk een kanskaart (* maximaal 5 kaarten per aankoop).

Tot en met 13 december 2020 ontvangt u bij iedere besteding van €5,- één kanskaart met unieke code in de deelnemende winkels en horecagelegenheden in het centrum van Waalwijk. Vul deze unieke code(s) in op: https://actie.de-els.nl en maak kans!

De winnaars worden gekozen aan de hand van de ingevoerde unieke codes d.m.v. regelnummers die door een onafhankelijk persoon gekozen worden. Dan krijgen al de winnaars een bericht per e-mail  en kunnen ze de prijs in de winkel die deze beschikbaar heeft gesteld ophalen. Deze codes die hebben gewonnen worden ook op Facebook gepubliceerd. De 2 hoofdprijs winnaars krijgen thuis bezoek en krijgen daar de prijs uitgereikt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle kanskaart acties georganiseerd door Winkelcentrum De Els via Facebook en website.

Artikel 1: Algemeen

 1. Aan de winactie kan deelgenomen worden vanaf en tot de datum die op de actiepagina van deze website wordt gecommuniceerd.
 2. Deelname aan winacties zijn kosteloos, tenzij anders vermeld op de actiepagina van deze website.
 3. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn of indien minderjarig onder toezicht van tenminste één ouder.
 4. De actie loopt van 3 november t/m 13 december 2020.

 

Artikel 2: Deelname

 1. Deelname is mogelijk voor een ieder die in Nederland en België woonachtig is.
 2. Door deelname aan de winacties van Winkelcentrum De Els ga je akkoord met de actievoorwaarden opgesteld door Winkelcentrum De Els.
 3. Deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de winactie, indien nodig, naar waarheid en volledig invult.
 4. Deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieperiode correct, up to date en volledig zijn.
 5. Een deelnemer kan meerdere keren meedoen met de winactie.

 

Artikel 3: Speelwijze

 1. Prijswinnaars worden op datum en wijze bericht zoals staat beschreven op de actiepagina van de winactie.
 2. Iedere deelnemer die aan de winactie volledig heeft deelgenomen maakt eerlijke kans op een prijs.
 3. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. Winkelcentrum De Els behoudt zich het recht voor te beslissen of de klacht onderzocht dient te worden. De beslissingen van de organisatie zijn bindend en onherroepelijk

 

Artikel 4: Prijs

 1. De prijs van elke winactie staat vermeld op de betreffende actiepagina. Winkelcentrum De Els kan niet aansprakelijk worden gesteld als de prijs afwijkt van het afgebeelde artikel uit de actie. Hierover kan achteraf niet worden gecommuniceerd.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Winkelcentrum De Els is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdend met de winactie.
 2. Winkelcentrum De Els kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzenden van de prijzen en verlies van eventuele poststukken.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom

 1. De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met beperkingen tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Winkelcentrum de Els.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: octrooi, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.
 3. Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Winkelcentrum de Els.

Deze website is eigendom van Winkelcentrum De Els in Waalwijk. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website. Winkelcentrum De Els besteedt de best mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Winkelcentrum De Els is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in en/of niet actueel zijn van de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Tevens aanvaardt Winkelcentrum De Els geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina’s verstrekt. Winkelcentrum De Els aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Winkelcentrum De Els benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site www.de-els.nl kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt. Winkelcentrum De Els garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten. Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij Winkelcentrum De Els. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Winkelcentrum De Els is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren. Winkelcentrum De Els behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Introductie
Winkeliersvereniging de Els en Stichting Centrum Management Waalwijk, gevestigd aan Raadhuisplein 3, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Winkeliersvereniging de Els/Centrum Management Waalwijk
Website: www.de-els.nl
Adres: p/a Raadhuisplein 3, 5141 KG Waalwijk
Telefoonnummer: 06-23224440

Marlène Drouen is Centrummanager bij Centrum Management Waalwijk. Zij is te bereiken via marlene@welkominwaalwijk.nl.

Verzameling van data
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het (Nederland) recht. Deze website verzamelt n.a.w. gegevens inclusief IP adressen. Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Locatiegegevens;
– Gegevens over uw activiteiten op deze website;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door mee te doen met deze actie, in correspondentie en telefonisch.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marlene@welkominwaalwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Zodat u kunt deelnemen aan de kanskaart actie;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over de eventueel gewonnen prijs;
– U te plaatsen op de lijst voor nieuwsbrieven die verstuurd worden door Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk.

Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk tussen zit).

Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marlene@welkominwaalwijk.nl.

Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Winkeliersvereniging de Els/Stichting Centrum Management Waalwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marlene@welkominwaalwijk.nl.